Välkommen!

Klistrat inlägg

Sidan fylls periodvis på med naturbilder och ett axplock av fynden som rapporteras till Artportalen. Tveka inte att kontakta mig om ni har frågor om bilder, noterade arter eller besökta lokaler. Om inget annat anges är text och bildmaterial egenproducerat, vänligen respektera upphovsrätten…. Fortsätt läsa →

Bacidia arceutina

Vetenskapligt namn: Bacidia arceutina (Ach.) Arnold Svenskt namn: – Taxon-id (Dyntaxa): 228245 Rödlistekategori: Livskraftig (LC) Dyntaxa: länk Artfakta: länk

Rostfläck (Arthonia vinosa)

Vetenskapligt namn: Arthonia vinosa Leight. Svenskt namn: rostfläck Taxon-id (Dyntaxa): 6428 Rödlistekategori: Livskraftig (LC) Dyntaxa: länk Artfakta: länk Signalart (Skogsstyrelsen)

Svart klotterlav (Arthonia atra)

Vetenskapligt namn: Arthonia atra (Pers.) A.Schneid. Svenskt namn: svart klotterlav Taxon-id (Dyntaxa): 229456 Rödlistekategori: Livskraftig (LC) Dyntaxa: länk Artfakta: länk

Toffellav (Anisomeridium biforme)

Vetenskapligt namn: Anisomeridium biforme (Borrer) R.C.Harris Svenskt namn: toffelav Taxon-id (Dyntaxa): 228085 Rödlistekategori: Livskraftig (LC) Dyntaxa: länk Artfakta: länk

Orangepudrad klotterlav (Alyxoria ochrocheila)

Vetenskapligt namn: Alyxoria ochrocheila (Nyl.) Ertz & Tehler Svenskt namn: orangepudrad klotterlav Taxon-id (Dyntaxa): 1116 Rödlistekategori: Nära hotad (NT) Dyntaxa: länk Artfakta: länk

Klotterlav (Alyxoria varia)

Vetenskapligt namn: Alyxoria varia (Pers.) Ertz & Tehler Svenskt namn: klotterlav Taxon-id (Dyntaxa): 229473 Rödlistekategori: Livskraftig (LC) Dyntaxa: länk Artfakta: länk

Grå punktlav (Acrocordia gemmata)

Vetenskapligt namn: Acrocordia gemmata (Ach.) A.Massal. Svenskt namn: grå punktlav Taxon-id (Dyntaxa): 6424 Rödlistekategori: Livskraftig (LC) Dyntaxa: länk Artfakta: länk

Skorpdagglav (Diploicia canescens)

Välkänd förekomst på Kullaberg av skorpdagglav (Diploicia canescens). På en mycket grov lönn i skogsområde intill betesmark, 2016-08-07. Rödlistad som starkt hotad [EN].

Ormbär (Paris quadrifolia)

Fotograferad vid Ablahamn på Kullaberg. I strandskog med bl.a. ask, benved, lind och ek. 2016-08-14. Signalart.

Citronticka (Antrodia xantha f. pachymeres)

Noterad på stubbe av lärk. Nyckelbiotop N 293-1998 vid Svartabäcken norr om Västersjön, 2017-01-22.

Gullpigg (Calocera cornea)

Trivial men vacker svamp. Noterad i ravinen vid Bälteberga 2016-06-25.

Västersjön (nyckelbiotop) 20170122

Besök i nyckelbiotop N 293-1998 vid Svartabäcken norr om Västersjön. Mörkt, blött och kallt vilket försvårade jakten på intressanta lavar en hel del. Huvudsakligen hittades triviala arter men ett par naturvårdsarter blev det till slut: bokvårtlav (Pyrenula nitida) [NT, S], bokkantlav… Fortsätt läsa →

Mosippa (Pulsatilla vernalis)

Noterad i Sjödalen strax öster om Jotunheimens nationalpark (Nautgardstindane) i Norge, 2013-05. Mosippan är fridlyst, signalart och rödlistad som starkt hotad i Sverige [EN].  

Gulringad vedharkrank (Ctenophora flaveolata)

Fotograferad i krattskog öster om Ablahamn på Kullabergs norra sida, 2016-05-21. Området består till större delen av lind med inslag av lönn, bok, ek och rönn. Arten är rödlistad som nära hotad [NT].  

Gytterlav (Protopannaria pezizoides)

Noterad bland mossa på bark (sälg) vid Lindvallen, Sälen 2016-06-31. Signalart, rapporterad till Artportalen.

Rössjön (nyckelbiotop) 20170114

Besök i nyckelbiotop N 752-1998 norr om Rössjön i Skåne. En hel del spännande arter noterades, bl.a. rosa lundlav (Bacidia rosella) [VU, S], lönnlav (Bacidia rubella) [S], stiftklotterlav (Opegrapha vermicellifera) [NT, S], orangepudrad klotterlav (Alyxoria ochrocheila), bokvårtlav (Pyrenula nitida) [NT,… Fortsätt läsa →

Mussellav (Normandina pulchella)

Observerad bland mossa på ett flertal träd i en nyckelbiotop (N 752-1998) norr om Rössjön i Skåne, 2017-01-14. Signalart.

Vitmosslav (Icmadophila ericetorum)

Noterad på mossbevuxen stubbe i granskog strax söder om Lindvallen i Sälen, 2016-12-31. Används som signalart då den växer på ved.

Sälen (Lindvallen) 201612

Bilder från årets vintertripp till Lindvallen då jag utöver skidåkning även hann med några timmar till fots i områdena mellan pisterna. Överraskande intressant skog med en hel del naturvårdsarter som exempelvis gytterlav (Protopannaria pezizoides), kattfotslav (Felipes leucopellaeus) och stuplav (Nephroma bellum).

Blek kraterlav (Gyalecta flotowii)

Noterad på grov ask vid Ablahamn, Kullaberg 2016-10-15. Rödlistad som sårbar (VU).

Mjölig klotterlav (Zwackhia sorediifera)

Varken rödlistad eller signalart men inte helt vanlig. Västra Kullaberg på ek, 2016-10-15.

Strandfyndsapp!

Jag har ganska nyligen sammanställt en bildnyckel över vanliga strandfynd i Sverige. Bland annat olika arter av musslor, snäckor, kräftdjur och alger. Appen riktar sig till alla som är nyfikna på saker man hittar på stränderna. Vid publiceringen låg ca… Fortsätt läsa →

Kornig nållav (Chaenotheca chlorella)

Observerad på både ek och ask i Hjorthagens naturreservat på Söderåsen, 2016-12-04. Signalart.

Gulpudrad spiklav (Calicium adspersum)

Noterad på jätteek vid Christinelunds ädellövskog, 2016-11-20. God signalart i hela utbredningsområdet. Karaktärsart för grov ek.

« Äldre inlägg

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑