Månad

september 2015

Blodsopp (Boletus luridiformis)

30-tal fruktkroppar hittade längs ravinen i nedre hagen på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2015-09-27. Troligtvis ett flertal mycel. Arten har även noterats vid senare besök. Signalart, rapporterad till artportalen.

Gammelgranslav (Lecanactis abietina)

Noterad som sparsam längs Skärån i Söderåsens nationalpark, 2015-09-26. Tidigare använd som signalart. Ej rapporterad till artportalen.  

Lunglav (Lobaria pulmonaria)

Lunglav (Lobaria pulmonaria) på bok. Fuktig bokskog på nordvänd sluttning, Söderåsens nationalpark 2015-09-26. Inga av fynden såg speciellt välmående ut tyvärr. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT).

Örtlav (Lobaria virens)

Örtlav (Lobaria virens) på bok, fuktig sluttning mot norr i bokskog. Söderåsens nationalpark 2015-09-26. Signalart och rödlistad som starkt hotad (EN).

Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum)

Hittad på ett flertal platser i Söderåsens nationalpark, 2015-09-26. Signalart, rapporterad till artportalen.

Oxtungssvamp (Fistulina hepatica)

Hittad i röthål på jätteek vid Kulla Gunnarstorp, Helsingborg. Rapporterad till artportalen 2015-09-27.

Krushättemossa (Ulota crispa)

Krushättemossa (Ulota crispa). Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Substratet ej noterat men troligtvis rönn. Bilderna tyvärr ganska brusiga då batterierna till diodblixten hade dött. Signalart.

Havstulpanlav (Thelotrema lepadinum)

Havstulpanlav (Thelotrema lepadinum) och gammelgranlav (Lecanactis abietina). I Söderåsens nationalpark 2015-09-19, substratet noterades inte. Ej rapporterade till artportalen.

Fjällsopp (Strobilomyces strobilaceus)

Ett par fruktkroppar, troligtvis ett mycel. Hittad på nordvänd brant i bokskog intill en bäck. Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Rapporterad till artportalen trots vag positionering då arten inte rapporterats på lokalen tidigare.

Koralltaggsvamp (Hericium coralloides)

Koralltaggsvamp (Hericium coralloides). Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Ej rapporterad till artportalen.

Vedlavklubba (Multiclavula mucida)

Hittad på en gammal låga tillsammans med bl.a. Peltigera sp. Söderåsens nationalpark, 2015-09-19. Signalart samt rödlistad som sårbar (VU). Rapporterad till artportalen.

Bokkantlav (Lecanora glabrata)

Hittad på bok i Söderåsens nationalpark, nere i ravinen. Ett flertal andra signalarter och rödlistade arter noterades vid samma besök 2015-09-19. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Inte rapporterade till artportalen då mobilen saknar täckning i området vilket försvårar positionering.

Rutlungmossa (Conocephalum conicum)

Lokalt riklig strax ovanför Käringmalen på Kullaberg, 2015-09-18. Signalart, rapporterad till artportalen.

Havstulpanlav (Thelotrema lepadinum)

Hittad på bok i Nällåkraskogen strax norr om Helsingborg. Nällåkraskogen är klassad som nyckelbiotop och ingår i begreppet skogens pärlor hos skogsstyrelsen. Beskrivningen av biotopkaraktären lyder ”Rikligt med grova träd, spärrgreniga grova träd, värdefull lägre fauna”. Vid besöket hittades också bland… Fortsätt läsa →

Örtlav (Lobaria virens)

Den enda hittade bålen av arten denna dag. Fyndet gjordes på lind, nästan nere vid Käringmalen på Kullabergs norra sida. Inte långt därifrån hittades rikligt med signalarten rutlungmossa (Conocephalum conicum). Örtlav är signalart och rödlistad som starkt hotad (EN). Arterna är rapporterade… Fortsätt läsa →

Varglav (Letharia vulpina)

Hittad på flera ställen i Drevfjällens naturreservat, 2015-08-30. Parkerade på norska sidan vid Nysetra och vandrade bl.a. kring Lilla Härjån. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Rapporterad till artportalen.

Garnlav (Alectoria sarmentosa)

Noterad på flera ställen i Drevfjällens naturreservat, 2015-08-30. Parkerade på norska sidan vid Nysetra och vandrade bl.a. kring Lilla Härjån. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT).

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑