oktober 2015


Vitvaxing (Hygrocybe virginea)

Noterad på två platser vid flera olika tillfällen, bland annat 2015-10-03 och 2015-10-24. Kulla Gunnarstorp, Helsingborg. Signalvärde om den påträffas i skogsmiljö. Rapporterad till artportalen.Bittersopp (Boletus calopus)

10-12 fruktkroppar, troligtvis tillhörande ett mycel. Hittad på betesmark i bokskog, Kulla Gunnarstorps naturreservat, Helsingborg 2015-10-06. Mycket vacker svamp, kallas också skönfotad sopp vilket inte är svårt att förstå. Signalart, rapporterad till artportalen.Söderåsens nationalpark 20150926

Miljöbilder från två besök i nationalparken: 2015-09-19 & 2015-09-26. En mängd signalarter och rödlistade arter bestämdes och dokumenterades. Bl.a. lunglav Lobaria pulmonaria, örtlav Lobaria virens, bokvårtlav Pyrenula nitida, stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera, bokkantlav Lecanora glabrata, Platt…