Månad

oktober 2015

Ängsvaxskivling (Hygrocybe pratensis)

Ganska sparsamt förekommande på gräsmattor vid Kulla Gunnarstorp, Helsingborg, 2015-10-24. Signalart om påträffad i skogsmark, liksom övriga hagvaxskivlingar. Rapporterad till artportalen.

Vitvaxing (Hygrocybe virginea)

Noterad på två platser vid flera olika tillfällen, bland annat 2015-10-03 och 2015-10-24. Kulla Gunnarstorp, Helsingborg. Signalvärde om den påträffas i skogsmiljö. Rapporterad till artportalen.

Ramslök (Allium ursinum)

Mycket riklig i skogen öster om Småryds naturreservat, Helsingborg. 2015-05-15. Signalart, rapporterad till artportalen.

Bittersopp (Boletus calopus)

10-12 fruktkroppar, troligtvis tillhörande ett mycel. Hittad på betesmark i bokskog, Kulla Gunnarstorps naturreservat, Helsingborg 2015-10-06. Mycket vacker svamp, kallas också skönfotad sopp vilket inte är svårt att förstå. Signalart, rapporterad till artportalen.

Torta (Lactuca alpina)

Noterad vid Fulufjällets nationalpark 2012-07-26. Signalart.

Buskstjärnblomma (Stellaria holostea)

Rikligt förekommande i Christinelunds ädellövskogsreservat, Helsingborg 2015-05-23. Signalart. På en del bilder syns också signalarten ramslök (Allium ursinum).

Vitmosslav (Icmadophila ericetorum)

Jyltingsvola strax väster om Gutulia nationalpark, Norge. 2015-09-01. Signalart om den växer på ved.

Skägglav (Usnea dasypoga)

Noterad på gran och tall vid Foskdalsvallen vid Städjan-Nipfjällets naturreservat, Dalarna 2015-09-02.

Blodlav (Mycoblastus sanguinarius)

Hittad på sälg i Gränslandet strax öster om Gutulia nationalpark, 2015-09-01.

Söderåsens nationalpark 20150926

Miljöbilder från två besök i nationalparken: 2015-09-19 & 2015-09-26. En mängd signalarter och rödlistade arter bestämdes och dokumenterades. Bl.a. lunglav Lobaria pulmonaria, örtlav Lobaria virens, bokvårtlav Pyrenula nitida, stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera, bokkantlav Lecanora glabrata, Platt fjädermossa Neckera complanata, Bokfjädermossa Neckera… Fortsätt läsa →

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑