Månad

december 2015

Platt fjädermossa (Neckera complanata)

Noterad på flera ställen i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Signalart men ej rapporterad till Artportalen vid detta tillfälle.

Slåtterfibbla (Hypochaeris maculata)

Tillbakablick på en av sommarens turer.. Arten noterades strax öster om Hästhovamalen på Kullaberg 2015-06-27. Svårtillgängligt uppe på klipporna. Slåtterfibblan är rödlistad som sårbar (VU) och fyndet är rapporterat till artportalen (inom Skånes floraväkteri).  

Kulla Gunnarstorp 2015

Ett axplock bilder från höstens inventeringar på Kulla Gunnarstorp. En utförlig rapport med bestämda arter kommer att läggas ut i början på nästa år.  

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑