december 2015


Slåtterfibbla (Hypochaeris maculata)

Tillbakablick på en av sommarens turer.. Arten noterades strax öster om Hästhovamalen på Kullaberg 2015-06-27. Svårtillgängligt uppe på klipporna. Slåtterfibblan är rödlistad som sårbar (VU) och fyndet är rapporterat till artportalen (inom Skånes floraväkteri).  


Kulla Gunnarstorp 2015

Ett axplock bilder från höstens inventeringar på Kulla Gunnarstorp. En utförlig rapport med bestämda arter kommer att läggas ut i början på nästa år.