Månad

mars 2016

Bokporlav (Varicellaria velata)

Ett tiotal bålar noterade på senvuxen bok ca 400 meter öster om Ablahamn, Kullaberg 2016-03-29. Rödlistad som akut hotad (CR).

Örtlav (Lobaria virens)

Ganska stora bålar med apothecier, i nordbrant på basen av lönn. Kullaberg 2016-03-28. Signalart och rödlistad som starkt hotad (EN).

Lunglav (Lobaria pulmonaria)

Stor bål noterad ca 400 meter öster om Ablahamn på Kullaberg, 2016-03-28. Något osäker på substratet men troligtvis lönn. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Ej rapporterad till Artportalen då just denna bålen har rapporterats ett tiotal gånger, senast i… Fortsätt läsa →

Barkzonlav (Enterographa crassa)

Noterad på bok ca 200 meter öster om Ablahamn, Kullaberg 2016-03-28. Arten är rödlistad som starkt hotad (EN). Rapporterad till artportalen: https://artportalen.se/Sighting/57866729

Grå skärelav (Dendrographa decolorans)

Hittad både på bok och avenbok (utöver tidigare fynd på ek). Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-03-28. Signalart, rapporterad tidigare från lokalen. På en av bilderna syns också stiftklotterlav (Opegrapha vermicellifera) till höger, även denna art har visat sig vara mycket utbredd… Fortsätt läsa →

Rikfruktig blemlav (Phlyctis agelaea)

Hittad på senvuxen avenbok på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-03-28. Signalart, rapporterad till Artportalen: https://artportalen.se/Sighting/57867010

Matt pricklav (Pachnolepia pruinata)

Spridda bålar på 10-12 solitära jätteekar på norra delen av Kulla Gunnarstorps gods, Helsingborg 2016-03-28. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT).

Stiftklotterlav (Opegrapha vermicellifera)

Riklig på senvuxen avenbok och bok. Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-03-28. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Rapporterad till Artportalen: https://artportalen.se/Sighting/57867014 

Blodplättlav (Haematomma ochroleucum)

Hittad vid basen på ek ca 200 meter öster om Ablahamn, Kullaberg 2016-03-28.

Matt pricklav (Pachnolepia pruinata)

Noterad som sparsam på jätteek. Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-03-23. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Rapporterad till Artportalen: https://artportalen.se/Sighting/57752574

Grå skärelav (Dendrographa decolorans)

Rikligt med bålar på områdets mest karakteristiska jätteek. Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-03-23. Signalart och rapporterad till Artportalen: https://artportalen.se/Sighting/57752572

Jaguarfläck (Arthonia ruana)

Hittad på ett par askar (Fraxinus excelsior) 150-200 meter väster om Kristiansminde feltstation i Danmark. Sorö (DK), 2016-03-20. Arten är ingen signalart men bör nog tilldelas ett visst signalvärde då den har krav liknande den betydligt vanligare arten glansfläck (Arthonia spadicea).

Grå skärelav (Dendrographa decolorans)

Noterad som sparsam på ek i hagarna kring vallgraven. Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2015-09-27 & 2015-10-07. D. decolorans är en signalart med ganska gott signalvärde i regionen.

Vit skärelav (Schismatomma cretaceum)

På en kraftigt lutande ek, arten visades vid en exkursion i Suserup skov i Danmark. Sorö, 2016-03-18. Området besöktes i samband med kursen kryptogamer och naturvård som ges vid SLU. S. cretaceum är i Sverige rödlistad som CR (akut hotad).

Fläderlundlav (Bacidia friesiana)

Noterad på fläder (S. nigra) vid en exkursion i Suserup skov i Danmark. Sorö, 2016-03-18. Skogen besöktes i samband med kursen kryptogamer och naturvård som ges vid SLU. B. friesiana är i Sverige rödlistad som VU (sårbar).

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑