mars 2016Lunglav (Lobaria pulmonaria)

Stor bål noterad ca 400 meter öster om Ablahamn på Kullaberg, 2016-03-28. Något osäker på substratet men troligtvis lönn. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Ej rapporterad till Artportalen då just denna bålen har rapporterats…Grå skärelav (Dendrographa decolorans)

Hittad både på bok och avenbok (utöver tidigare fynd på ek). Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-03-28. Signalart, rapporterad tidigare från lokalen. På en av bilderna syns också stiftklotterlav (Opegrapha vermicellifera) till höger, även denna art har…
Jaguarfläck (Arthonia ruana)

Hittad på ett par askar (Fraxinus excelsior) 150-200 meter väster om Kristiansminde feltstation i Danmark. Sorö (DK), 2016-03-20. Arten är ingen signalart men bör nog tilldelas ett visst signalvärde då den har krav liknande den betydligt vanligare…Vit skärelav (Schismatomma cretaceum)

På en kraftigt lutande ek, arten visades vid en exkursion i Suserup skov i Danmark. Sorö, 2016-03-18. Området besöktes i samband med kursen kryptogamer och naturvård som ges vid SLU. S. cretaceum är i Sverige rödlistad som CR (akut…


Fläderlundlav (Bacidia friesiana)

Noterad på fläder (S. nigra) vid en exkursion i Suserup skov i Danmark. Sorö, 2016-03-18. Skogen besöktes i samband med kursen kryptogamer och naturvård som ges vid SLU. B. friesiana är i Sverige rödlistad som VU…