april 2016Glansfläck (Arthonia spadicea)

Riklig på basen av ek och lönn i strandskog / krattskog strax väster om Sofiero, Helsingborg 2016-04-23. Signalart, rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58844143Femundsmarka nationalpark 201509

Bilder från förra årets vandringar i Femundsmarka nationalpark och området kring Båthussjøen (strax väster om Femundsmarka). Toppturer till bl.a. Elgåhogna (1460 möh), Mosastøten (1173 möh), Djupsjøberget (1112 möh) och Båthusberget (1092 möh).


Lönnlav (Bacidia rubella)

Noterad på solitär jätteek på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Signalart. Fyndet har tidigare rapporterats till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/55752019


Ekflamlav (Pyrrhospora quernea)

Hittad på ett flertal ekar på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58307039


Gulmjöl (Chrysothrix candelaris)

Noterad på grov ek och ask på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58307025


Ljuslav (Polycauliona candelaria)

Noterad på solitär ask på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306904Rostfläckig nållav (Chaenotheca ferruginea)

Rikligt på bland annat grov ek och lind på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Arten förekommer också på ek i Allerums skog en km österut och en del bilder är därifrån. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306992


Kopparspik (Calicium salicinum)

Hittad på grov ask på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-09. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58305853


Svart spiklav (Calicium glaucellum)

Noterad på torr stubbe i en av hagarna på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306780


Grön spiklav (Calicium viride)

Noterad på bland annat ask och lönn på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306809


Dagglav (Physconia distorta)

Noterad på tysklönn på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58324746
Fläcklav (Arthonia radiata)

Noterad på ett flertal bokträd på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-03-28. Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58325267


Svart klotterlav (Arthonia atra)

Noterad på ett flertal bokträd på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-03-28. Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58325114
Hållav (Menegazzia terebrata)

Välkänd förekomst på en sälg mitt på vandringsleden utmed Skärån en bit öster om Korsskär. Tyvärr är bålarna ganska dåligt skick. Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Hållav är en signalart och rödlistad som sårbar (VU).
Rostfläck (Arthonia vinosa)

Riklig på al längs Skärån i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Signalart. Pykniden (vita prickar) som syns på bilderna tillhör inte rostfläcken utan gammelgranlav (Lecanactis abietina) som täckte stora delar av stammarna.