Månad

april 2016

Desmeknopp (Adoxa moschatellina)

Noterad på två platser i Kulla Gunnarstorps naturreservat, Helsingborg 2016-06-24. Rödlistad som nära hotad (NT) samt även signalart. Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58840081

Vitsippa (Anemona nemorosa)

Kulla Gunnarstorps naturreservat, Helsingborg 2016-04-24.

Glansfläck (Arthonia spadicea)

Riklig på basen av ek och lönn i strandskog / krattskog strax väster om Sofiero, Helsingborg 2016-04-23. Signalart, rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58844143

Svalört (Ranunculus ficaria)

Kulla Gunnarstorps naturreservat, Helsingborg 2016-04-24.

Femundsmarka nationalpark 201509

Bilder från förra årets vandringar i Femundsmarka nationalpark och området kring Båthussjøen (strax väster om Femundsmarka). Toppturer till bl.a. Elgåhogna (1460 möh), Mosastøten (1173 möh), Djupsjøberget (1112 möh) och Båthusberget (1092 möh).

Lönnlav (Bacidia rubella)

Noterad på solitär jätteek på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Signalart. Fyndet har tidigare rapporterats till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/55752019

Ekflamlav (Pyrrhospora quernea)

Hittad på ett flertal ekar på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58307039

Gulmjöl (Chrysothrix candelaris)

Noterad på grov ek och ask på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58307025

Ljuslav (Polycauliona candelaria)

Noterad på solitär ask på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306904

Grå nållav (Chaenotheca trichialis)

Hittad på basen av grov ek på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10.

Rostfläckig nållav (Chaenotheca ferruginea)

Rikligt på bland annat grov ek och lind på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Arten förekommer också på ek i Allerums skog en km österut och en del bilder är därifrån. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306992

Kopparspik (Calicium salicinum)

Hittad på grov ask på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-09. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58305853

Svart spiklav (Calicium glaucellum)

Noterad på torr stubbe i en av hagarna på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306780

Grön spiklav (Calicium viride)

Noterad på bland annat ask och lönn på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306809

Dagglav (Physconia distorta)

Noterad på tysklönn på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58324746

Mjölig brosklav (Ramalina farinacea)

Noterad på grov ask på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58324468

Rosettbrosklav (Ramalina fastigiata)

Hittad på grov ask på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58324473

Fläcklav (Arthonia radiata)

Noterad på ett flertal bokträd på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-03-28. Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58325267

Svart klotterlav (Arthonia atra)

Noterad på ett flertal bokträd på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-03-28. Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58325114

Lönnlav (Bacidia rubella)

Hittad på gammal bok i Christinelunds ädellövskogsreservat, Helsingborg 2016-04-03. Signalart.

Stiftklotterlav (Opegrapha vermicellifera)

Ganska stor bål på en gammal bok i Christinelunds ädellövskogsreservat, Helsingborg 2016-04-03. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT).    

Hållav (Menegazzia terebrata)

Välkänd förekomst på en sälg mitt på vandringsleden utmed Skärån en bit öster om Korsskär. Tyvärr är bålarna ganska dåligt skick. Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Hållav är en signalart och rödlistad som sårbar (VU).

Havstulpanlav (Thelotrema lepadinum)

Rikligt förekommande på trädstammar (flera trädslag) i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Signalart.

Bokvårtlav (Pyrenula nitida)

Noterad på flertalet stammar av bok i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT).

Rostfläck (Arthonia vinosa)

Riklig på al längs Skärån i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Signalart. Pykniden (vita prickar) som syns på bilderna tillhör inte rostfläcken utan gammelgranlav (Lecanactis abietina) som täckte stora delar av stammarna.

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑