Riklig kring Ablahamn, Kullaberg 2016-05-21. Månviol är rödlistad som nära hotad (NT) samt signalart.