Observerad på både ek och ask i Hjorthagens naturreservat på Söderåsen, 2016-12-04. Signalart.