Noterad på grov ask vid Ablahamn, Kullaberg 2016-10-15. Rödlistad som sårbar (VU).