Varken rödlistad eller signalart men inte helt vanlig. Västra Kullaberg på ek, 2016-10-15.