Noterad på mossbevuxen stubbe i granskog strax söder om Lindvallen i Sälen, 2016-12-31. Används som signalart då den växer på ved.