Noterad på stubbe av lärk. Nyckelbiotop N 293-1998 vid Svartabäcken norr om Västersjön, 2017-01-22.