Trivial men vacker svamp. Noterad i ravinen vid Bälteberga 2016-06-25.