Jag är en Helsingborgsbaserad biolog som brinner för vildmark, skog, lavar och biodiversitet. Till vardags arbetar jag som handläggare/biolog på Ekologigruppen och är aktiv i bl.a. Skånes floraväkteri och Naturskyddsföreningens lokala avdelning.

2016 påbörjade jag SignalartsAppen för Android i ett försök att göra signalartsförteckning mer tillgänglig för allmänheten. Den (samt StrandfyndsAppen) finns idag för nerladdning på Google Play och kommer under 2018 att få sällskap av ytterligare 3-4 naturappar.

Google Play: SignalartsAppen >>
Google Play: StrandfyndsAppen >>

Hösten 2017 gav jag ut en fältflora över skogliga signalarter som innehåller lavar, mossor och kärlväxter. Under sommaren 2018 planeras utgivning av svampdelen och en uppdaterad utgåva som innehåller alla signalarter bland både kryptogamer och kärlväxter. Erik Hansson som driver Natursidan.se har skrivit ihop lite information om fältfloran här: www.natursidan.se. Boken finns bl.a. att köpa på Adlibris: Fältflora över signalarter i skog – lavar, mossor, kärlväxter >>

 

Nätverka gärna med mig på:

Linkedin

Instagram

Facebook

Twitter (inte aktiv längre)