Kategori

Aktuellt / blogg

Strutbräken (Matteuccia struthiopteris)

Vetenskapligt namn: Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. Svenskt namn: strutbräken Taxon-id (Dyntaxa): 220250 Rödlistekategori: Livskraftig (LC) Dyntaxa: länk Artfakta: länk Signalart: (Skogsstyrelsen)

Västersjön (nyckelbiotop) 20170122

Besök i nyckelbiotop N 293-1998 vid Svartabäcken norr om Västersjön. Mörkt, blött och kallt vilket försvårade jakten på intressanta lavar en hel del. Huvudsakligen hittades triviala arter men ett par naturvårdsarter blev det till slut: bokvårtlav (Pyrenula nitida) [NT, S], bokkantlav… Fortsätt läsa →

Rössjön (nyckelbiotop) 20170114

Besök i nyckelbiotop N 752-1998 norr om Rössjön i Skåne. En hel del spännande arter noterades, bl.a. rosa lundlav (Bacidia rosella) [VU, S], lönnlav (Bacidia rubella) [S], stiftklotterlav (Opegrapha vermicellifera) [NT, S], orangepudrad klotterlav (Alyxoria ochrocheila), bokvårtlav (Pyrenula nitida) [NT,… Fortsätt läsa →

Välkommen!

Klistrat inlägg

Sidan fylls periodvis på med naturbilder och ett axplock av fynden som rapporteras till Artportalen. Tveka inte att kontakta mig om ni har frågor om bilder, noterade arter eller besökta lokaler. Om inget annat anges är text och bildmaterial egenproducerat, vänligen respektera upphovsrätten…. Fortsätt läsa →

Sälen (Lindvallen) 201612

Bilder från årets vintertripp till Lindvallen då jag utöver skidåkning även hann med några timmar till fots i områdena mellan pisterna. Överraskande intressant skog med en hel del naturvårdsarter som exempelvis gytterlav (Protopannaria pezizoides), kattfotslav (Felipes leucopellaeus) och stuplav (Nephroma bellum).

Strandfyndsapp!

Jag har ganska nyligen sammanställt en bildnyckel över vanliga strandfynd i Sverige. Bland annat olika arter av musslor, snäckor, kräftdjur och alger. Appen riktar sig till alla som är nyfikna på saker man hittar på stränderna. Vid publiceringen låg ca… Fortsätt läsa →

Signalartsapp!

Första versionen av gratisappen ”Signalarter” för Android släpptes precis. Med hjälp av andra entusiaster kommer artlistorna att fyllas på med bilder och beskrivningar under kommande månaderna. Förhoppningen är att den ska vara någorlunda komplett under början på våren 2017. Till… Fortsätt läsa →

Dalby Söderskogs nationalpark 20160513

Ett par timmars strövande i den västra delen resulterade i fynd av bl.a. askvårtlav Pyrenula nitidella (EN), ekpricklav Arthonia byssacea (VU), stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera (NT), jaguarfläck Arthonia ruana, guldlockmossa Homalothecium sericeum (S) och platt fjädermossa Neckera complanata (S). Då området… Fortsätt läsa →

Nällåkraskogen (nyckelbiotop) 20160506

Vårbesök i den största av tre nyckelbiotoper i Nällåkraskogen. Området är på 5,2 ha och beskrivningen enligt Skogsstyrelsen lyder ”Rikligt med grova träd, spärrgreniga grova träd, värdefull lägre fauna”. Det finns också en hel del signalarter samt rödlistade kryptogamer.

Allerums skog 20160502

I slutet på november förra året gjorde jag en översiktlig signalartsinventering i en del av Allerums skog som avverkningsanmälts 20151116. Syftet var huvudsakligen att hitta naturvårdsintressanta kryptogamer och inte att göra en heltäckande bedömning av naturvärden. Området besöktes då två gånger, mer… Fortsätt läsa →

Femundsmarka nationalpark 201509

Bilder från förra årets vandringar i Femundsmarka nationalpark och området kring Båthussjøen (strax väster om Femundsmarka). Toppturer till bl.a. Elgåhogna (1460 möh), Mosastøten (1173 möh), Djupsjøberget (1112 möh) och Båthusberget (1092 möh).

Drevfjällens naturreservat 201509

Vandring, fiske och fotografering av områdets lavflora, bl.a. varglav som förekommer rikligt. Jag utgick från Nysetra i Norge och merparten av tiden tillbringades kring Härjåhågna i västra delen av naturreservatet.

Allerums mosse 2015

Bilderna på sumpviol Viola uliginosa är tagna 20:e april. Övriga bilder är från 31/12. Stormen Gorm (30/11) har satt sina spår och en del av området är fn oframkomligt. Vid besöket i december hittades signalarten glansfläck Arthonia spadicea på basen av ett… Fortsätt läsa →

Kulla Gunnarstorp 2015

Ett axplock bilder från höstens inventeringar på Kulla Gunnarstorp. En utförlig rapport med bestämda arter kommer att läggas ut i början på nästa år.  

Allerums skog 20151129

Signalartsinventering p.g.a. avverkningsanmälan på östra delen av skogen (inkom 16/11 2015 till Skogsstyrelsen). Allerums skog ligger norr om Helsingborg och är en av Sveriges mest försurade skogar, dock finns kontinuiteten där vilket gör att det förekommer en hel del naturvårdsintressanta kryptogamer (och… Fortsätt läsa →

Småryd 20151121

Snabb genomgång av signalarter i Småryds naturreservat och angränsande skog i norr, lokalen ligger strax väster om Berga industriområde i Helsingborg. Bland annat så hittades havstulpanlav Thelotrema lepadinum, glansfläck Arthonia spadicea, krushättemossa Ulota crispa, guldlockmossa Homalothecium sericeum, gammelgranslav Lecanactis abietina, vågig… Fortsätt läsa →

Söderåsens nationalpark 20150926

Miljöbilder från två besök i nationalparken: 2015-09-19 & 2015-09-26. En mängd signalarter och rödlistade arter bestämdes och dokumenterades. Bl.a. lunglav Lobaria pulmonaria, örtlav Lobaria virens, bokvårtlav Pyrenula nitida, stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera, bokkantlav Lecanora glabrata, Platt fjädermossa Neckera complanata, Bokfjädermossa Neckera… Fortsätt läsa →

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑