Kategori

Bilder och bildgallerier

Västersjön (nyckelbiotop) 20170122

Besök i nyckelbiotop N 293-1998 vid Svartabäcken norr om Västersjön. Mörkt, blött och kallt vilket försvårade jakten på intressanta lavar en hel del. Huvudsakligen hittades triviala arter men ett par naturvårdsarter blev det till slut: bokvårtlav (Pyrenula nitida) [NT, S], bokkantlav… Fortsätt läsa →

Rössjön (nyckelbiotop) 20170114

Besök i nyckelbiotop N 752-1998 norr om Rössjön i Skåne. En hel del spännande arter noterades, bl.a. rosa lundlav (Bacidia rosella) [VU, S], lönnlav (Bacidia rubella) [S], stiftklotterlav (Opegrapha vermicellifera) [NT, S], orangepudrad klotterlav (Alyxoria ochrocheila) [NT], bokvårtlav (Pyrenula nitida)… Fortsätt läsa →

Sälen (Lindvallen) 201612

Bilder från årets vintertripp till Lindvallen då jag utöver skidåkning även hann med några timmar till fots i områdena mellan pisterna. Överraskande intressant skog med en hel del naturvårdsarter som exempelvis gytterlav (Protopannaria pezizoides), kattfotslav (Felipes leucopellaeus) och stuplav (Nephroma bellum).

Dalby Söderskogs nationalpark 20160513

Ett par timmars strövande i den västra delen resulterade i fynd av bl.a. askvårtlav Pyrenula nitidella (EN), ekpricklav Arthonia byssacea (VU), stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera (NT), jaguarfläck Arthonia ruana, guldlockmossa Homalothecium sericeum (S) och platt fjädermossa Neckera complanata (S). Då området… Fortsätt läsa →

Nällåkraskogen (nyckelbiotop) 20160506

Vårbesök i den största av tre nyckelbiotoper i Nällåkraskogen. Området är på 5,2 ha och beskrivningen enligt Skogsstyrelsen lyder ”rikligt med grova träd, spärrgreniga grova träd, värdefull lägre fauna”. Det finns också en hel del signalarter samt rödlistade kryptogamer. Noterade… Fortsätt läsa →

NV Hjälmshults Kungsgård 20160506

Kort besök i ett biotopskyddsområde vid Hjälmshults Kungsgård. Enligt information från Skogsstyrelsen är det ett skogsparti med mycket gamla träd och en värdefull lägre fauna. Skogen hyser en mängd jätteträd och grova träd av ek och bok. Även en hel del… Fortsätt läsa →

Allerums skog 20160502

I slutet på november förra året gjorde jag en översiktlig signalartsinventering i en del av Allerums skog som avverkningsanmälts 20151116. Syftet var huvudsakligen att hitta naturvårdsintressanta kryptogamer och inte att göra en heltäckande bedömning av naturvärden. Området besöktes då två gånger, mer… Fortsätt läsa →

Femundsmarka nationalpark 201509

Bilder från förra årets vandringar i Femundsmarka nationalpark och området kring Båthussjøen (strax väster om Femundsmarka). Toppturer till bl.a. Elgåhogna (1460 möh), Mosastøten (1173 möh), Djupsjøberget (1112 möh) och Båthusberget (1092 möh).

Drevfjällens naturreservat 201509

Vandring, fiske och fotografering av områdets lavflora, bl.a. varglav som förekommer rikligt. Jag utgick från Nysetra i Norge och merparten av tiden tillbringades kring Härjåhågna i västra delen av naturreservatet.

Kulla Gunnarstorp 2015

Jag har under hösten inventerat kryptogamer på 4 områden på Kulla Gunnarstorp (Helsingborg). I huvudsak har signalarter och rödlistade arter bestämts men även en del mer triviala arter. Totalt har jag till dags dato hittat 17 signalarter varav två är rödlistade,… Fortsätt läsa →

Gutulia nationalpark 201509

Vandring vid Gutulia nationalpark och Jyltingsvola ner mot Björnåsen.  

Allerums skog 20151129

Signalartsinventering p.g.a. avverkningsanmälan på östra delen av skogen (inkom 16/11 2015 till Skogsstyrelsen). Allerums skog ligger norr om Helsingborg och är en av Sveriges mest försurade skogar. Kontinuitet av gamla träd och relativt god luftfuktighet innebär dock att det förekommer en hel del naturvårdsintressanta kryptogamer…. Fortsätt läsa →

Småryd 20151121

Snabb genomgång av signalarter i Småryds naturreservat och angränsande skog i norr, lokalen ligger strax väster om Berga industriområde i Helsingborg. Bland annat så hittades havstulpanlav Thelotrema lepadinum, glansfläck Arthonia spadicea, krushättemossa Ulota crispa, guldlockmossa Homalothecium sericeum, gammelgranslav Lecanactis abietina, vågig… Fortsätt läsa →

Söderåsens nationalpark 20150926

Miljöbilder från två besök i nationalparken: 2015-09-19 & 2015-09-26. En mängd signalarter och rödlistade arter bestämdes och dokumenterades. Bl.a. lunglav Lobaria pulmonaria, örtlav Lobaria virens, bokvårtlav Pyrenula nitida, stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera, bokkantlav Lecanora glabrata, Platt fjädermossa Neckera complanata, Bokfjädermossa Neckera… Fortsätt läsa →

Christinelunds ädellövskogsreservat 20150523

Christinelunds ädellövskog är ett vackert skogsområde ca en mil norr om Helsingborg, inte långt från Kulla Gunnarstorps naturreservat. Skogen hyser många jätteträd av både bok och ek och är förutom naturreservat också klassat som natura 2000. Jag försökte utan framgång att lokalisera ett… Fortsätt läsa →

Skåneleden och Blekinge 2014

Bilder från en inventering av kärlväxtfloran vid fasta lägerplatser längs Skåneleden, Blekingeleden, Soteleden, Immeln, Raslången samt Blekinge skärgård. Totalt besöktes 24 lägerplatser varav 14 inventerades längs 25 meter långa transekter. Arbetet ingick som en del i en uppsats om friluftsliv… Fortsätt läsa →

Femundsmarka nationalpark 201409

Ett par dagars vandring i Femundsmarka och Gränslandet kring Grövelsjön.    

Söderåsens nationalpark 201403

Vandring med utgångspunkt i Klåveröds strövområde. Tagmaden – Dejebäcken till Korsskär – Skärån uppströms till Kvärkabäcken och tillbaka via Kvärkaskogen.

Tresticklans nationalpark 201402

Helgvandring i vinterväder, baslägret förlades utanför nationalparken p.g.a. eldningsförbudet.

Rogens naturreservat 201308

Vandring och fiske i östra delen av Rogens naturreservat. Kalla vindar från nordväst gjorde tyvärr fisket svårt.

Grövlan & Skärvagan (Dalarna) 201308

Fiske, paddling och vandring i området norr om Idre.

Rondane nationalpark 201308

Vandring och toppturer i Rondane, utgick ifrån Straumbu i öster denna gång. Hann med topparna Rondslottet (2178 möh) och Högronden (2115 möh) innan vädret blev sämre.

Jotunheimen nationalpark 201306

Vandring kring Leirbrean vid Smörstabbtindan och topptur till Galdöpiggen som är Nordeuropas högsta topp (2469 möh). Molnbas på 1700-1800 möh gjorde att det inte blev fler toppar. Men trots det en bra tur med fantastiska vyer & gott sällskap.  

Orust 201304

Vandring och fiske på västra Orust. Kallt & blåsigt..

Söderåsens nationalpark 201301

Skäralids dalgång och Skärån i vinterskrud.

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑