Kategori

Fridlyst

Mosippa (Pulsatilla vernalis)

Noterad i Sjödalen strax öster om Jotunheimens nationalpark (Nautgardstindane) i Norge, 2013-05. Mosippan är fridlyst, signalart och rödlistad som starkt hotad i Sverige [EN].  

Blåsippa (Anemone hepatica)

Ganska riklig i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Signalart och fridlyst.

Gulsippa (Anemone ranunculoides)

Söderåsens nationalpark 2014-03-31. Signalart och fridlyst.

Nästrot (Neottia nidus-avis)

Noterad strax norr om Vibble på Gotland, 2015-06-21. Signalart och fridlyst, dock listad som livskraftig (LC) på Dyntaxa.

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑