Kategori

Kärlväxter

Strutbräken (Matteuccia struthiopteris)

Vetenskapligt namn: Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. Svenskt namn: strutbräken Taxon-id (Dyntaxa): 220250 Rödlistekategori: Livskraftig (LC) Dyntaxa: länk Artfakta: länk Signalart: (Skogsstyrelsen)

Ormbär (Paris quadrifolia)

Fotograferad vid Ablahamn på Kullaberg. I strandskog med bl.a. ask, benved, lind och ek. 2016-08-14. Signalart.

Mosippa (Pulsatilla vernalis)

Noterad i Sjödalen strax öster om Jotunheimens nationalpark (Nautgardstindane) i Norge, 2013-05. Mosippan är fridlyst, signalart och rödlistad som starkt hotad i Sverige [EN].  

Månviol (Lunaria rediviva)

Riklig kring Ablahamn, Kullaberg 2016-05-21. Månviol är rödlistad som nära hotad (NT) samt signalart.

Backsippa (Pulsatilla vulgaris)

Noterad i blom vid Benestads backar 2016-05-14.

Månlåsbräken (Botrychium lunaria)

Visad vid exkursion strax norr om Everöd, 2016-05-15. Månlåsbräken är rödlistad som nära hotad (NT) och signalart. Förekomsten vid Everöd är välkänd och har rapporterats flitigt till Artportalen.    

Gullpudra (Chrysosplenium alternifolium)

Noterad på ett par olika platser i Allerums skog, Helsingborg 2016-05-01. Signalart och rapporterad till Artportalen, bl.a. https://www.artportalen.se/Sighting/59086861

Desmeknopp (Adoxa moschatellina)

Noterad på två platser i Kulla Gunnarstorps naturreservat, Helsingborg 2016-06-24. Rödlistad som nära hotad (NT) samt även signalart. Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58840081

Vitsippa (Anemona nemorosa)

Kulla Gunnarstorps naturreservat, Helsingborg 2016-04-24.

Svalört (Ranunculus ficaria)

Kulla Gunnarstorps naturreservat, Helsingborg 2016-04-24.

Blåsippa (Anemone hepatica)

Ganska riklig i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Signalart och fridlyst.

Slåtterfibbla (Hypochaeris maculata)

Tillbakablick på en av sommarens turer.. Arten noterades strax öster om Hästhovamalen på Kullaberg 2015-06-27. Svårtillgängligt uppe på klipporna. Slåtterfibblan är rödlistad som sårbar (VU) och fyndet är rapporterat till artportalen (inom Skånes floraväkteri).  

Vätteros (Lathraea squamaria)

Söderåsens nationalpark 2014-03-31. Signalart.

Gulsippa (Anemone ranunculoides)

Söderåsens nationalpark 2014-03-31. Signalart och fridlyst.

Desmeknopp (Adoxa moschatellina)

Hittad på ett flertal platser kring Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2015-04-24. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/52920657 

Ramslök (Allium ursinum)

Mycket riklig i skogen öster om Småryds naturreservat, Helsingborg. 2015-05-15. Signalart, rapporterad till artportalen.

Torta (Lactuca alpina)

Noterad vid Fulufjällets nationalpark 2012-07-26. Signalart.

Buskstjärnblomma (Stellaria holostea)

Rikligt förekommande i Christinelunds ädellövskogsreservat, Helsingborg 2015-05-23. Signalart. På en del bilder syns också signalarten ramslök (Allium ursinum).

Nästrot (Neottia nidus-avis)

Noterad strax norr om Vibble på Gotland, 2015-06-21. Signalart och fridlyst, dock listad som livskraftig (LC) på Dyntaxa.

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑