KärlväxterSlåtterfibbla (Hypochaeris maculata)

Tillbakablick på en av sommarens turer.. Arten noterades strax öster om Hästhovamalen på Kullaberg 2015-06-27. Svårtillgängligt uppe på klipporna. Slåtterfibblan är rödlistad som sårbar (VU) och fyndet är rapporterat till artportalen (inom Skånes floraväkteri).