Lavar

Snöbollslav (Varicellaria hemisphaerica)

Noterad på lind ett par hundra meter öster om Ablahamn, Kullaberg 2016-05-21. Enligt Artportalen kan den möjligen förväxlas med den akut hotade bokporlaven Varicellaria velata, en art som också finns i området.Örtlav (Lobaria virens)

Stor bål hittad på basen av kraftigt lutande lönn, Kullaberg 2016-05-21. Signalart och rödlistad som starkt hotad (EN). Fyndet är rapporterat till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/59775541


Askvårtlav (Pyrenula nitidella)

Två bålar noterade på grov ask intill en klippvägg väster om Ablahamn, Kullaberg 2016-05-21. Den ena bålen till synes i mycket gott skick. Arten är rödlistad som starkt hotad (EN) och fyndet är rapporterat till…


Sotlav (Cyphelium inquinans)

Noterad på en gammal stolpe vid Pulken i Kristianstads vattenrike, 2016-05-15. Signalart som är relativt sällsynt i Skåne. Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/59594602Askvårtlav (Pyrenula nitidella)

Ett par bålar noterades på en klen ask i Dalby Söderskogs nationalpark, 2016-05-13. Arten är rödlistad som starkt hotad (EN). Fyndet är rapporterat till Artportalen men förekomsten är välkänd sedan innan. http://www.artportalen.se/Sighting/59599276    


Glansfläck (Arthonia spadicea)

Riklig på basen av ek och lönn i strandskog / krattskog strax väster om Sofiero, Helsingborg 2016-04-23. Signalart, rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58844143


Lönnlav (Bacidia rubella)

Noterad på solitär jätteek på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Signalart. Fyndet har tidigare rapporterats till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/55752019


Ekflamlav (Pyrrhospora quernea)

Hittad på ett flertal ekar på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58307039


Gulmjöl (Chrysothrix candelaris)

Noterad på grov ek och ask på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58307025


Ljuslav (Polycauliona candelaria)

Noterad på solitär ask på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306904Rostfläckig nållav (Chaenotheca ferruginea)

Rikligt på bland annat grov ek och lind på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Arten förekommer också på ek i Allerums skog en km österut och en del bilder är därifrån. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306992


Kopparspik (Calicium salicinum)

Hittad på grov ask på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-09. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58305853


Svart spiklav (Calicium glaucellum)

Noterad på torr stubbe i en av hagarna på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306780


Grön spiklav (Calicium viride)

Noterad på bland annat ask och lönn på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306809