Kategori

Lavar

Skorpdagglav (Diploicia canescens)

Välkänd förekomst på Kullaberg av skorpdagglav (Diploicia canescens). På en mycket grov lönn i skogsområde intill betesmark, 2016-08-07. Rödlistad som starkt hotad [EN].

Gytterlav (Protopannaria pezizoides)

Noterad bland mossa på bark (sälg) vid Lindvallen, Sälen 2016-06-31. Signalart, rapporterad till Artportalen.

Mussellav (Normandina pulchella)

Observerad bland mossa på ett flertal träd i en nyckelbiotop (N 752-1998) norr om Rössjön i Skåne, 2017-01-14. Signalart.

Vitmosslav (Icmadophila ericetorum)

Noterad på mossbevuxen stubbe i granskog strax söder om Lindvallen i Sälen, 2016-12-31. Används som signalart då den växer på ved.

Blek kraterlav (Gyalecta flotowii)

Noterad på grov ask vid Ablahamn, Kullaberg 2016-10-15. Rödlistad som sårbar (VU).

Mjölig klotterlav (Zwackhia sorediifera)

Varken rödlistad eller signalart men inte helt vanlig. Västra Kullaberg på ek, 2016-10-15.

Kornig nållav (Chaenotheca chlorella)

Observerad på både ek och ask i Hjorthagens naturreservat på Söderåsen, 2016-12-04. Signalart.

Gulpudrad spiklav (Calicium adspersum)

Noterad på jätteek vid Christinelunds ädellövskog, 2016-11-20. God signalart i hela utbredningsområdet. Karaktärsart för grov ek.

Snöbollslav (Varicellaria hemisphaerica)

Noterad på lind ett par hundra meter öster om Ablahamn, Kullaberg 2016-05-21. Enligt Artportalen kan den möjligen förväxlas med den akut hotade bokporlaven Varicellaria velata, en art som också finns i området.

Traslav (Scytinium lichenoides)

Noterad på bl.a. ask vid ett flertal lokaler på Kullaberg, 2016-05-21. Signalart och rapporterad till Artportalen: https://artportalen.se/Sighting/59824383

Örtlav (Lobaria virens)

Stor bål hittad på basen av kraftigt lutande lönn, Kullaberg 2016-05-21. Signalart och rödlistad som starkt hotad (EN). Fyndet är rapporterat till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/59775541

Askvårtlav (Pyrenula nitidella)

Två bålar noterade på grov ask intill en klippvägg väster om Ablahamn, Kullaberg 2016-05-21. Den ena bålen till synes i mycket gott skick. Arten är rödlistad som starkt hotad (EN) och fyndet är rapporterat till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/59775515 Ytterligare fynd av askvårtlav… Fortsätt läsa →

Sotlav (Cyphelium inquinans)

Noterad på en gammal stolpe vid Pulken i Kristianstads vattenrike, 2016-05-15. Signalart som är relativt sällsynt i Skåne. Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/59594602

Gällav (Pseudevernia furfuracea)

Rikligt förekommande på tall i Gropahålets naturreservat. Söder om Åhus, 2016-05-15.

Askvårtlav (Pyrenula nitidella)

Ett par bålar noterades på en klen ask i Dalby Söderskogs nationalpark, 2016-05-13. Arten är rödlistad som starkt hotad (EN). Fyndet är rapporterat till Artportalen men förekomsten är välkänd sedan innan. http://www.artportalen.se/Sighting/59599276    

Glansfläck (Arthonia spadicea)

Riklig på basen av ek och lönn i strandskog / krattskog strax väster om Sofiero, Helsingborg 2016-04-23. Signalart, rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58844143

Lönnlav (Bacidia rubella)

Noterad på solitär jätteek på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Signalart. Fyndet har tidigare rapporterats till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/55752019

Ekflamlav (Pyrrhospora quernea)

Hittad på ett flertal ekar på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58307039

Gulmjöl (Chrysothrix candelaris)

Noterad på grov ek och ask på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58307025

Ljuslav (Polycauliona candelaria)

Noterad på solitär ask på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306904

Grå nållav (Chaenotheca trichialis)

Hittad på basen av grov ek på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10.

Rostfläckig nållav (Chaenotheca ferruginea)

Rikligt på bland annat grov ek och lind på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Arten förekommer också på ek i Allerums skog en km österut och en del bilder är därifrån. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306992

Kopparspik (Calicium salicinum)

Hittad på grov ask på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-09. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58305853

Svart spiklav (Calicium glaucellum)

Noterad på torr stubbe i en av hagarna på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306780

Grön spiklav (Calicium viride)

Noterad på bland annat ask och lönn på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Rapporterad till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/58306809

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑