Nationalparker i Sverige


Tresticklans nationalpark 201405

Ett par dagars solovandring in i Tresticklans nationalpark. Området är det tredje största obrutna och någorlunda opåverkade skogsområdet i Sverige utanför fjällregionen och Norrbotten. Vildmarkskänslan är påtaglig. Tyvärr är sjöarna såpass försurade att det princip är fisklöst,…