Kategori

Rödlistade arter

Slåttergubbe (Arnica montana)

Vetenskapligt namn: Arnica montana (L.) Svenskt namn: slåttergubbe Taxon-id (Dyntaxa): 219955 Rödlistekategori: Sårbar (VU) Dyntaxa: länk Artfakta: länk

Violettgrå porlav (Pertusaria multipuncta)

Vetenskapligt namn: Pertusaria multipuncta (Turner) Nyl. Svenskt namn: violettgrå porlav Taxon-id (Dyntaxa): 1182 Rödlistekategori: Nära hotad (NT) Dyntaxa: länk Artfakta: länk

Falsk allékrimmerlav (Rinodina pityrea)

Vetenskapligt namn: Rinodina pityrea Ropin & H.Mayrhofer Svenskt namn: falsk allékrimmerlav Taxon-id (Dyntaxa): 1829 Rödlistekategori: Starkt hotad (EN) Dyntaxa: länk Artfakta: länk

Klippzonlav (Enterographa hutchinsiae)

Vetenskapligt namn: Enterographa hutchinsiae (Leight.) A.Massal. Svenskt namn: klippzonlav Taxon-id (Dyntaxa): 587 Rödlistekategori: Starkt hotad (EN) Dyntaxa: länk Artfakta: länk

Ekpricklav (Inoderma byssaceum)

Vetenskapligt namn: Inoderma byssaceum (Weigel) Gray Svenskt namn: ekpricklav Taxon-id (Dyntaxa): 93 Rödlistekategori: Sårbar (VU) Dyntaxa: länk Artfakta: länk

Skorpdagglav (Diploicia canescens)

Välkänd förekomst på Kullaberg av skorpdagglav (Diploicia canescens). På en mycket grov lönn i skogsområde intill betesmark, 2016-08-07. Rödlistad som starkt hotad [EN].

Mosippa (Pulsatilla vernalis)

Noterad i Sjödalen strax öster om Jotunheimens nationalpark (Nautgardstindane) i Norge, 2013-05. Mosippan är fridlyst, signalart och rödlistad som starkt hotad i Sverige [EN].  

Gulringad vedharkrank (Ctenophora flaveolata)

Fotograferad i krattskog öster om Ablahamn på Kullabergs norra sida, 2016-05-21. Området består till större delen av lind med inslag av lönn, bok, ek och rönn. Arten är rödlistad som nära hotad [NT].  

Blek kraterlav (Gyalecta flotowii)

Noterad på grov ask vid Ablahamn, Kullaberg 2016-10-15. Rödlistad som sårbar (VU).

Örtlav (Lobaria virens)

Stor bål hittad på basen av kraftigt lutande lönn, Kullaberg 2016-05-21. Signalart och rödlistad som starkt hotad (EN). Fyndet är rapporterat till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/59775541

Askvårtlav (Pyrenula nitidella)

Två bålar noterade på grov ask intill en klippvägg väster om Ablahamn, Kullaberg 2016-05-21. Den ena bålen till synes i mycket gott skick. Arten är rödlistad som starkt hotad (EN) och fyndet är rapporterat till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/59775515 Ytterligare fynd av askvårtlav… Fortsätt läsa →

Månviol (Lunaria rediviva)

Riklig kring Ablahamn, Kullaberg 2016-05-21. Månviol är rödlistad som nära hotad (NT) samt signalart.

Månlåsbräken (Botrychium lunaria)

Visad vid exkursion strax norr om Everöd, 2016-05-15. Månlåsbräken är rödlistad som nära hotad (NT) och signalart. Förekomsten vid Everöd är välkänd och har rapporterats flitigt till Artportalen.    

Liten fatsvamp (Poronia erici)

Ett tiotal mycel med fruktkroppar hittades på en exkursion till Gropahålets naturreservat söder om Åhus, 2016-05-15. Arten är rödlistad som sårbar (VU). Fynden är rapporterade till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/59621500 Fruktkropparna sitter på kaninspillning vilket ger en fingervisning om storleken.

Askvårtlav (Pyrenula nitidella)

Ett par bålar noterades på en klen ask i Dalby Söderskogs nationalpark, 2016-05-13. Arten är rödlistad som starkt hotad (EN). Fyndet är rapporterat till Artportalen men förekomsten är välkänd sedan innan. http://www.artportalen.se/Sighting/59599276    

Desmeknopp (Adoxa moschatellina)

Noterad på två platser i Kulla Gunnarstorps naturreservat, Helsingborg 2016-06-24. Rödlistad som nära hotad (NT) samt även signalart. Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58840081

Stiftklotterlav (Opegrapha vermicellifera)

Ganska stor bål på en gammal bok i Christinelunds ädellövskogsreservat, Helsingborg 2016-04-03. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT).    

Hållav (Menegazzia terebrata)

Välkänd förekomst på en sälg mitt på vandringsleden utmed Skärån en bit öster om Korsskär. Tyvärr är bålarna ganska dåligt skick. Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Hållav är en signalart och rödlistad som sårbar (VU).

Bokvårtlav (Pyrenula nitida)

Noterad på flertalet stammar av bok i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT).

Bokkantlav (Lecanora glabrata)

Noterad på bok i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT).

Orangepudrad klotterlav (Alyxoria ochrocheila)

Hittad i hålträd (bok) i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Rödlistad som nära hotad (NT).

Bokporlav (Varicellaria velata)

Ett tiotal bålar noterade på senvuxen bok ca 400 meter öster om Ablahamn, Kullaberg 2016-03-29. Rödlistad som akut hotad (CR).

Örtlav (Lobaria virens)

Ganska stora bålar med apothecier, i nordbrant på basen av lönn. Kullaberg 2016-03-28. Signalart och rödlistad som starkt hotad (EN).

Lunglav (Lobaria pulmonaria)

Stor bål noterad ca 400 meter öster om Ablahamn på Kullaberg, 2016-03-28. Något osäker på substratet men troligtvis lönn. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Ej rapporterad till Artportalen då just denna bålen har rapporterats ett tiotal gånger, senast i… Fortsätt läsa →

Barkzonlav (Enterographa crassa)

Noterad på bok ca 200 meter öster om Ablahamn, Kullaberg 2016-03-28. Arten är rödlistad som starkt hotad (EN). Rapporterad till artportalen: https://artportalen.se/Sighting/57866729

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑