Kategori

Rödlistade arter

Skorpdagglav (Diploicia canescens)

Välkänd förekomst på Kullaberg av skorpdagglav (Diploicia canescens). På en mycket grov lönn i skogsområde intill betesmark, 2016-08-07. Rödlistad som starkt hotad [EN].

Mosippa (Pulsatilla vernalis)

Noterad i Sjödalen strax öster om Jotunheimens nationalpark (Nautgardstindane) i Norge, 2013-05. Mosippan är fridlyst, signalart och rödlistad som starkt hotad i Sverige [EN].  

Gulringad vedharkrank (Ctenophora flaveolata)

Fotograferad i krattskog öster om Ablahamn på Kullabergs norra sida, 2016-05-21. Området består till större delen av lind med inslag av lönn, bok, ek och rönn. Arten är rödlistad som nära hotad [NT].  

Blek kraterlav (Gyalecta flotowii)

Noterad på grov ask vid Ablahamn, Kullaberg 2016-10-15. Rödlistad som sårbar (VU).

Örtlav (Lobaria virens)

Stor bål hittad på basen av kraftigt lutande lönn, Kullaberg 2016-05-21. Signalart och rödlistad som starkt hotad (EN). Fyndet är rapporterat till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/59775541

Askvårtlav (Pyrenula nitidella)

Två bålar noterade på grov ask intill en klippvägg väster om Ablahamn, Kullaberg 2016-05-21. Den ena bålen till synes i mycket gott skick. Arten är rödlistad som starkt hotad (EN) och fyndet är rapporterat till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/59775515 Ytterligare fynd av askvårtlav… Fortsätt läsa →

Månviol (Lunaria rediviva)

Riklig kring Ablahamn, Kullaberg 2016-05-21. Månviol är rödlistad som nära hotad (NT) samt signalart.

Månlåsbräken (Botrychium lunaria)

Visad vid exkursion strax norr om Everöd, 2016-05-15. Månlåsbräken är rödlistad som nära hotad (NT) och signalart. Förekomsten vid Everöd är välkänd och har rapporterats flitigt till Artportalen.    

Liten fatsvamp (Poronia erici)

Ett tiotal mycel med fruktkroppar hittades på en exkursion till Gropahålets naturreservat söder om Åhus, 2016-05-15. Arten är rödlistad som sårbar (VU). Fynden är rapporterade till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/59621500 Fruktkropparna sitter på kaninspillning vilket ger en fingervisning om storleken.

Askvårtlav (Pyrenula nitidella)

Ett par bålar noterades på en klen ask i Dalby Söderskogs nationalpark, 2016-05-13. Arten är rödlistad som starkt hotad (EN). Fyndet är rapporterat till Artportalen men förekomsten är välkänd sedan innan. http://www.artportalen.se/Sighting/59599276    

Desmeknopp (Adoxa moschatellina)

Noterad på två platser i Kulla Gunnarstorps naturreservat, Helsingborg 2016-06-24. Rödlistad som nära hotad (NT) samt även signalart. Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58840081

Stiftklotterlav (Opegrapha vermicellifera)

Ganska stor bål på en gammal bok i Christinelunds ädellövskogsreservat, Helsingborg 2016-04-03. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT).    

Hållav (Menegazzia terebrata)

Välkänd förekomst på en sälg mitt på vandringsleden utmed Skärån en bit öster om Korsskär. Tyvärr är bålarna ganska dåligt skick. Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Hållav är en signalart och rödlistad som sårbar (VU).

Bokvårtlav (Pyrenula nitida)

Noterad på flertalet stammar av bok i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT).

Bokkantlav (Lecanora glabrata)

Noterad på bok i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT).

Orangepudrad klotterlav (Alyxoria ochrocheila)

Hittad i hålträd (bok) i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Rödlistad som nära hotad (NT).

Bokporlav (Varicellaria velata)

Ett tiotal bålar noterade på senvuxen bok ca 400 meter öster om Ablahamn, Kullaberg 2016-03-29. Rödlistad som akut hotad (CR).

Örtlav (Lobaria virens)

Ganska stora bålar med apothecier, i nordbrant på basen av lönn. Kullaberg 2016-03-28. Signalart och rödlistad som starkt hotad (EN).

Lunglav (Lobaria pulmonaria)

Stor bål noterad ca 400 meter öster om Ablahamn på Kullaberg, 2016-03-28. Något osäker på substratet men troligtvis lönn. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Ej rapporterad till Artportalen då just denna bålen har rapporterats ett tiotal gånger, senast i… Fortsätt läsa →

Barkzonlav (Enterographa crassa)

Noterad på bok ca 200 meter öster om Ablahamn, Kullaberg 2016-03-28. Arten är rödlistad som starkt hotad (EN). Rapporterad till artportalen: https://artportalen.se/Sighting/57866729

Matt pricklav (Pachnolepia pruinata)

Spridda bålar på 10-12 solitära jätteekar på norra delen av Kulla Gunnarstorps gods, Helsingborg 2016-03-28. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT).

Stiftklotterlav (Opegrapha vermicellifera)

Riklig på senvuxen avenbok och bok. Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-03-28. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Rapporterad till Artportalen: https://artportalen.se/Sighting/57867014 

Matt pricklav (Pachnolepia pruinata)

Noterad som sparsam på jätteek. Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-03-23. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Rapporterad till Artportalen: https://artportalen.se/Sighting/57752574

Vit skärelav (Schismatomma cretaceum)

På en kraftigt lutande ek, arten visades vid en exkursion i Suserup skov i Danmark. Sorö, 2016-03-18. Området besöktes i samband med kursen kryptogamer och naturvård som ges vid SLU. S. cretaceum är i Sverige rödlistad som CR (akut hotad).

Fläderlundlav (Bacidia friesiana)

Noterad på fläder (S. nigra) vid en exkursion i Suserup skov i Danmark. Sorö, 2016-03-18. Skogen besöktes i samband med kursen kryptogamer och naturvård som ges vid SLU. B. friesiana är i Sverige rödlistad som VU (sårbar).

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑