Kategori

Signalarter

Gytterlav (Protopannaria pezizoides)

Noterad bland mossa på bark (sälg) vid Lindvallen, Sälen 2016-06-31. Signalart, rapporterad till Artportalen.

Mussellav (Normandina pulchella)

Observerad bland mossa på ett flertal träd i en nyckelbiotop (N 752-1998) norr om Rössjön i Skåne, 2017-01-14. Signalart.

Vitmosslav (Icmadophila ericetorum)

Noterad på mossbevuxen stubbe i granskog strax söder om Lindvallen i Sälen, 2016-12-31. Används som signalart då den växer på ved.

Kornig nållav (Chaenotheca chlorella)

Observerad på både ek och ask i Hjorthagens naturreservat på Söderåsen, 2016-12-04. Signalart.

Gulpudrad spiklav (Calicium adspersum)

Noterad på jätteek vid Christinelunds ädellövskog, 2016-11-20. God signalart i hela utbredningsområdet. Karaktärsart för grov ek.

Traslav (Scytinium lichenoides)

Noterad på bl.a. ask vid ett flertal lokaler på Kullaberg, 2016-05-21. Signalart och rapporterad till Artportalen: https://artportalen.se/Sighting/59824383

Örtlav (Lobaria virens)

Stor bål hittad på basen av kraftigt lutande lönn, Kullaberg 2016-05-21. Signalart och rödlistad som starkt hotad (EN). Fyndet är rapporterat till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/59775541

Sotlav (Cyphelium inquinans)

Noterad på en gammal stolpe vid Pulken i Kristianstads vattenrike, 2016-05-15. Signalart som är relativt sällsynt i Skåne. Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/59594602

Glansfläck (Arthonia spadicea)

Riklig på basen av ek och lönn i strandskog / krattskog strax väster om Sofiero, Helsingborg 2016-04-23. Signalart, rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58844143

Lönnlav (Bacidia rubella)

Noterad på solitär jätteek på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Signalart. Fyndet har tidigare rapporterats till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/55752019

Lönnlav (Bacidia rubella)

Hittad på gammal bok i Christinelunds ädellövskogsreservat, Helsingborg 2016-04-03. Signalart.

Stiftklotterlav (Opegrapha vermicellifera)

Ganska stor bål på en gammal bok i Christinelunds ädellövskogsreservat, Helsingborg 2016-04-03. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT).    

Hållav (Menegazzia terebrata)

Välkänd förekomst på en sälg mitt på vandringsleden utmed Skärån en bit öster om Korsskär. Tyvärr är bålarna ganska dåligt skick. Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Hållav är en signalart och rödlistad som sårbar (VU).

Havstulpanlav (Thelotrema lepadinum)

Rikligt förekommande på trädstammar (flera trädslag) i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Signalart.

Bokvårtlav (Pyrenula nitida)

Noterad på flertalet stammar av bok i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT).

Rostfläck (Arthonia vinosa)

Riklig på al längs Skärån i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Signalart. Pykniden (vita prickar) som syns på bilderna tillhör inte rostfläcken utan gammelgranlav (Lecanactis abietina) som täckte stora delar av stammarna.

Bokkantlav (Lecanora glabrata)

Noterad på bok i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT).

Örtlav (Lobaria virens)

Ganska stora bålar med apothecier, i nordbrant på basen av lönn. Kullaberg 2016-03-28. Signalart och rödlistad som starkt hotad (EN).

Lunglav (Lobaria pulmonaria)

Stor bål noterad ca 400 meter öster om Ablahamn på Kullaberg, 2016-03-28. Något osäker på substratet men troligtvis lönn. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Ej rapporterad till Artportalen då just denna bålen har rapporterats ett tiotal gånger, senast i… Fortsätt läsa →

Grå skärelav (Dendrographa decolorans)

Hittad både på bok och avenbok (utöver tidigare fynd på ek). Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-03-28. Signalart, rapporterad tidigare från lokalen. På en av bilderna syns också stiftklotterlav (Opegrapha vermicellifera) till höger, även denna art har visat sig vara mycket utbredd… Fortsätt läsa →

Rikfruktig blemlav (Phlyctis agelaea)

Hittad på senvuxen avenbok på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-03-28. Signalart, rapporterad till Artportalen: https://artportalen.se/Sighting/57867010

Matt pricklav (Pachnolepia pruinata)

Spridda bålar på 10-12 solitära jätteekar på norra delen av Kulla Gunnarstorps gods, Helsingborg 2016-03-28. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT).

Stiftklotterlav (Opegrapha vermicellifera)

Riklig på senvuxen avenbok och bok. Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-03-28. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Rapporterad till Artportalen: https://artportalen.se/Sighting/57867014 

Matt pricklav (Pachnolepia pruinata)

Noterad som sparsam på jätteek. Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-03-23. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Rapporterad till Artportalen: https://artportalen.se/Sighting/57752574

Grå skärelav (Dendrographa decolorans)

Rikligt med bålar på områdets mest karakteristiska jätteek. Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-03-23. Signalart och rapporterad till Artportalen: https://artportalen.se/Sighting/57752572

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑