Kategori

Signalarter

Stor revmossa (Bazzania trilobata)

Vetenskapligt namn: Bazzania trilobata (L.) S. Gray Svenskt namn: stor revmossa Taxon-id (Dyntaxa): 2569 Rödlistekategori: Livskraftig (LC) Dyntaxa: länk Artfakta: länk Signalart: (Skogsstyrelsen)

Grov fjädermossa (Neckera crispa)

Hittad på bok i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Signalart.

Platt fjädermossa (Neckera complanata)

Hittad på vid basen på ett par bokträd i Christinelunds ädellövskogsreservat, Helsingborg 2016-04-03. Signalart.  

Platt fjädermossa (Neckera complanata)

Ganska rikligt förekommande i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Signalart.

Platt fjädermossa (Neckera complanata)

Noterad på flera ställen i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Signalart men ej rapporterad till Artportalen vid detta tillfälle.

Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum)

Ganska rikligt förekommande i Allerums skog (Helsingborg), 2015-11-29. Signalart med lågt signalvärde i Skåne men rapporterad till Artportalen eftersom det ligger en avverkningsanmälan på området. På bilderna syns också Polytrichastrum formosum och Mnium hornum. Fler bilder från inventeringen: http://www.larssalomon.se/allerums-skog-20151129/

Västlig hakmossa (Rhytidiadelphus loreus)

Noterad på flera ställen i Skäralids dalgång. Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Signalart, ej rapporterad till artportalen då positioner inte togs.  

Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum)

Besök i Småryds naturreservat och angränsande skog i norr (2015-11-21). Lokalen ligger strax väster om Berga industriområde i Helsingborg. Bland annat så hittades havstulpanlav Thelotrema lepadinum, glansfläck Arthonia spadicea, krushättemossa Ulota crispa, guldlockmossa Homalothecium sericeum, gammelgranslav Lecanactis abietina, vågig sidenmossa Plagiothecium… Fortsätt läsa →

Krushättemossa (Ulota crispa)

Besök i Småryds naturreservat och angränsande skog i norr (2015-11-21). Lokalen ligger strax väster om Berga industriområde i Helsingborg. Bland annat så hittades havstulpanlav Thelotrema lepadinum, glansfläck Arthonia spadicea, krushättemossa Ulota crispa, guldlockmossa Homalothecium sericeum, gammelgranslav Lecanactis abietina, vågig sidenmossa Plagiothecium… Fortsätt läsa →

Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum)

Hittad på ett flertal platser i Söderåsens nationalpark, 2015-09-26. Signalart, rapporterad till artportalen.

Krushättemossa (Ulota crispa)

Krushättemossa (Ulota crispa). Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Substratet ej noterat men troligtvis rönn. Bilderna tyvärr ganska brusiga då batterierna till diodblixten hade dött. Signalart.

Rutlungmossa (Conocephalum conicum)

Lokalt riklig strax ovanför Käringmalen på Kullaberg, 2015-09-18. Signalart, rapporterad till artportalen.

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑