Signalarter

Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum)

Ganska rikligt förekommande i Allerums skog (Helsingborg), 2015-11-29. Signalart med lågt signalvärde i Skåne men rapporterad till Artportalen eftersom det ligger en avverkningsanmälan på området. På bilderna syns också Polytrichastrum formosum och Mnium hornum. Fler bilder…Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum)

Besök i Småryds naturreservat och angränsande skog i norr (2015-11-21). Lokalen ligger strax väster om Berga industriområde i Helsingborg. Bland annat så hittades havstulpanlav Thelotrema lepadinum, glansfläck Arthonia spadicea, krushättemossa Ulota crispa, guldlockmossa Homalothecium sericeum, gammelgranslav…


Krushättemossa (Ulota crispa)

Besök i Småryds naturreservat och angränsande skog i norr (2015-11-21). Lokalen ligger strax väster om Berga industriområde i Helsingborg. Bland annat så hittades havstulpanlav Thelotrema lepadinum, glansfläck Arthonia spadicea, krushättemossa Ulota crispa, guldlockmossa Homalothecium sericeum, gammelgranslav…Krushättemossa (Ulota crispa)

Krushättemossa (Ulota crispa). Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Substratet ej noterat men troligtvis rönn. Bilderna tyvärr ganska brusiga då batterierna till diodblixten hade dött. Signalart.