Kategori

Signalarter

Gräsull (Eriophorum latifolium)

Vetenskapligt namn: Eriophorum latifolium Hoppe Svenskt namn: gräsull Taxon-id (Dyntaxa): 222467 Rödlistekategori: Livskraftig (LC) Dyntaxa: länk Artfakta: länk Signalart: (Skogsstyrelsen)

Kambräken (Blechnum spicant)

Vetenskapligt namn: Blechnum spicant (L.) Roth. Svenskt namn: kambräken Taxon-id (Dyntaxa): 220686 Rödlistekategori: Livskraftig (LC) Dyntaxa: länk Artfakta: länk Signalart: (Skogsstyrelsen)

Stor revmossa (Bazzania trilobata)

Vetenskapligt namn: Bazzania trilobata (L.) S. Gray Svenskt namn: stor revmossa Taxon-id (Dyntaxa): 2569 Rödlistekategori: Livskraftig (LC) Dyntaxa: länk Artfakta: länk Signalart: (Skogsstyrelsen)

Strutbräken (Matteuccia struthiopteris)

Vetenskapligt namn: Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. Svenskt namn: strutbräken Taxon-id (Dyntaxa): 220250 Rödlistekategori: Livskraftig (LC) Dyntaxa: länk Artfakta: länk Signalart: (Skogsstyrelsen)

Lavar – signalarter

Sorterade efter svenska namn för enkelhetens skull. Almlav Gyalecta ulmi [bilder >>] Barkkornlav Lopadium disciforme [bilder >>] Blanksvart spiklav Calicium denigratum [bilder >>] Blekspikar Sclerophora spp. – Brunskaftad blekspik Sclerophora farinacea – Gulvit blekspik Sclerophora nivea – Liten blekspik Sclerophora peronella – Rödbrun… Fortsätt läsa →

Ormbär (Paris quadrifolia)

Fotograferad vid Ablahamn på Kullaberg. I strandskog med bl.a. ask, benved, lind och ek. 2016-08-14. Signalart.

Mosippa (Pulsatilla vernalis)

Noterad i Sjödalen strax öster om Jotunheimens nationalpark (Nautgardstindane) i Norge, 2013-05. Mosippan är fridlyst, signalart och rödlistad som starkt hotad i Sverige [EN].  

Gytterlav (Protopannaria pezizoides)

Noterad bland mossa på bark (sälg) vid Lindvallen, Sälen 2016-06-31. Signalart, rapporterad till Artportalen.

Mussellav (Normandina pulchella)

Observerad bland mossa på ett flertal träd i en nyckelbiotop (N 752-1998) norr om Rössjön i Skåne, 2017-01-14. Signalart.

Vitmosslav (Icmadophila ericetorum)

Noterad på mossbevuxen stubbe i granskog strax söder om Lindvallen i Sälen, 2016-12-31. Används som signalart då den växer på ved.

Kornig nållav (Chaenotheca chlorella)

Observerad på både ek och ask i Hjorthagens naturreservat på Söderåsen, 2016-12-04. Signalart.

Gulpudrad spiklav (Calicium adspersum)

Noterad på jätteek vid Christinelunds ädellövskog, 2016-11-20. God signalart i hela utbredningsområdet. Karaktärsart för grov ek.

Dropptaggsvamp (Hydnellum ferrugineum)

Noterad under tall vid sjön Raslången i östra Skåne, 2014-08-24. Signalart.

Traslav (Scytinium lichenoides)

Noterad på bl.a. ask vid ett flertal lokaler på Kullaberg, 2016-05-21. Signalart och rapporterad till Artportalen: https://artportalen.se/Sighting/59824383

Örtlav (Lobaria virens)

Stor bål hittad på basen av kraftigt lutande lönn, Kullaberg 2016-05-21. Signalart och rödlistad som starkt hotad (EN). Fyndet är rapporterat till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/59775541

Månviol (Lunaria rediviva)

Riklig kring Ablahamn, Kullaberg 2016-05-21. Månviol är rödlistad som nära hotad (NT) samt signalart.

Månlåsbräken (Botrychium lunaria)

Visad vid exkursion strax norr om Everöd, 2016-05-15. Månlåsbräken är rödlistad som nära hotad (NT) och signalart. Förekomsten vid Everöd är välkänd och har rapporterats flitigt till Artportalen.    

Sotlav (Cyphelium inquinans)

Noterad på en gammal stolpe vid Pulken i Kristianstads vattenrike, 2016-05-15. Signalart som är relativt sällsynt i Skåne. Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/59594602

Gullpudra (Chrysosplenium alternifolium)

Noterad på ett par olika platser i Allerums skog, Helsingborg 2016-05-01. Signalart och rapporterad till Artportalen, bl.a. https://www.artportalen.se/Sighting/59086861

Desmeknopp (Adoxa moschatellina)

Noterad på två platser i Kulla Gunnarstorps naturreservat, Helsingborg 2016-06-24. Rödlistad som nära hotad (NT) samt även signalart. Rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58840081

Glansfläck (Arthonia spadicea)

Riklig på basen av ek och lönn i strandskog / krattskog strax väster om Sofiero, Helsingborg 2016-04-23. Signalart, rapporterad till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/58844143

Lönnlav (Bacidia rubella)

Noterad på solitär jätteek på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2016-04-10. Signalart. Fyndet har tidigare rapporterats till Artportalen: http://www.artportalen.se/Sighting/55752019

Lönnlav (Bacidia rubella)

Hittad på gammal bok i Christinelunds ädellövskogsreservat, Helsingborg 2016-04-03. Signalart.

Stiftklotterlav (Opegrapha vermicellifera)

Ganska stor bål på en gammal bok i Christinelunds ädellövskogsreservat, Helsingborg 2016-04-03. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT).    

Hållav (Menegazzia terebrata)

Välkänd förekomst på en sälg mitt på vandringsleden utmed Skärån en bit öster om Korsskär. Tyvärr är bålarna ganska dåligt skick. Söderåsens nationalpark 2016-04-02. Hållav är en signalart och rödlistad som sårbar (VU).

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑