SkogFjällsopp (Strobilomyces strobilaceus)

Ett par fruktkroppar, troligtvis ett mycel. Hittad på nordvänd brant i bokskog intill en bäck. Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Rapporterad till artportalen trots vag positionering då arten inte rapporterats på lokalen tidigare.


Havstulpanlav (Thelotrema lepadinum)

Hittad på bok i Nällåkraskogen strax norr om Helsingborg. Nällåkraskogen är klassad som nyckelbiotop och ingår i begreppet skogens pärlor hos skogsstyrelsen. Beskrivningen av biotopkaraktären lyder ”Rikligt med grova träd, spärrgreniga grova träd, värdefull lägre fauna”….