Kategori

Skog

Dalby Söderskogs nationalpark 20160513

Ett par timmars strövande i den västra delen resulterade i fynd av bl.a. askvårtlav Pyrenula nitidella (EN), ekpricklav Arthonia byssacea (VU), stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera (NT), jaguarfläck Arthonia ruana, guldlockmossa Homalothecium sericeum (S) och platt fjädermossa Neckera complanata (S). Då området… Fortsätt läsa →

Småryd 20151121

Snabb genomgång av signalarter i Småryds naturreservat och angränsande skog i norr, lokalen ligger strax väster om Berga industriområde i Helsingborg. Bland annat så hittades havstulpanlav Thelotrema lepadinum, glansfläck Arthonia spadicea, krushättemossa Ulota crispa, guldlockmossa Homalothecium sericeum, gammelgranslav Lecanactis abietina, vågig… Fortsätt läsa →

Fjällsopp (Strobilomyces strobilaceus)

Ett par fruktkroppar, troligtvis ett mycel. Hittad på nordvänd brant i bokskog intill en bäck. Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Rapporterad till artportalen trots vag positionering då arten inte rapporterats på lokalen tidigare.

Havstulpanlav (Thelotrema lepadinum)

Hittad på bok i Nällåkraskogen strax norr om Helsingborg. Nällåkraskogen är klassad som nyckelbiotop och ingår i begreppet skogens pärlor hos skogsstyrelsen. Beskrivningen av biotopkaraktären lyder ”Rikligt med grova träd, spärrgreniga grova träd, värdefull lägre fauna”. Vid besöket hittades också bland… Fortsätt läsa →

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑