Svampar
Liten fatsvamp (Poronia erici)

Ett tiotal mycel med fruktkroppar hittades på en exkursion till Gropahålets naturreservat söder om Åhus, 2016-05-15. Arten är rödlistad som sårbar (VU). Fynden är rapporterade till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/59621500 Fruktkropparna sitter på kaninspillning vilket ger en fingervisning…


Kantarellmussling (Plicaturopsis crispa)

Hittad på ett flertal substrat av bok och hassel i Allerums skog, Helsingborg 2015-11-29. Kantarellmusslingen är en signalart med medelgott signalvärde i regionen och indikerar god kontinuitet på tillgång av död ved. Rapporterad till Artportalen.


Blodvaxskivling (Hygrocybe coccinea)

Arten påträffades över ett ganska stort område söder om Kulla Gunnarstorps gods, Helsingborg 2015-10-18. I huvudsak bestod växtplatsen av öppna gräsmattor, dock i nära anslutning till skogsområden eller solitära ekar. I allt hittades 12 åtskilda grupper…


Gul vaxskivling (Hygrocybe chlorophana)

Fruktkroppar påträffades i 6 avgränsande grupper strax söder om Kulla Gunnarstorps gods, Helsingborg 2015-10-18. Signalart men lågt signalvärde då pga växtplatsen. Rapporterad till Artportalen.    Bläcksopp (Boletus pulverulentus)

Ett par fruktkroppar, troligtvis tillhörande ett mycel. Hittad på betesmark strax utanför bokskog i Kulla Gunnarstorps naturreservat, Helsingborg, 2015-10-10. Signalart, rapporterad till artportalen.Vitvaxing (Hygrocybe virginea)

Noterad på två platser vid flera olika tillfällen, bland annat 2015-10-03 och 2015-10-24. Kulla Gunnarstorp, Helsingborg. Signalvärde om den påträffas i skogsmiljö. Rapporterad till artportalen.


Bittersopp (Boletus calopus)

10-12 fruktkroppar, troligtvis tillhörande ett mycel. Hittad på betesmark i bokskog, Kulla Gunnarstorps naturreservat, Helsingborg 2015-10-06. Mycket vacker svamp, kallas också skönfotad sopp vilket inte är svårt att förstå. Signalart, rapporterad till artportalen.


Blodsopp (Boletus luridiformis)

30-tal fruktkroppar hittade längs ravinen i nedre hagen på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2015-09-27. Troligtvis ett flertal mycel. Arten har även noterats vid senare besök. Signalart, rapporterad till artportalen.Fjällsopp (Strobilomyces strobilaceus)

Ett par fruktkroppar, troligtvis ett mycel. Hittad på nordvänd brant i bokskog intill en bäck. Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Rapporterad till artportalen trots vag positionering då arten inte rapporterats på lokalen tidigare.