Kategori

Svampar

Citronticka (Antrodia xantha f. pachymeres)

Noterad på stubbe av lärk. Nyckelbiotop N 293-1998 vid Svartabäcken norr om Västersjön, 2017-01-22.

Gullpigg (Calocera cornea)

Trivial men vacker svamp. Noterad i ravinen vid Bälteberga 2016-06-25.

Dropptaggsvamp (Hydnellum ferrugineum)

Noterad under tall vid sjön Raslången i östra Skåne, 2014-08-24. Signalart.

Liten fatsvamp (Poronia erici)

Ett tiotal mycel med fruktkroppar hittades på en exkursion till Gropahålets naturreservat söder om Åhus, 2016-05-15. Arten är rödlistad som sårbar (VU). Fynden är rapporterade till Artportalen: https://www.artportalen.se/Sighting/59621500 Fruktkropparna sitter på kaninspillning vilket ger en fingervisning om storleken.

Kantarellmussling (Plicaturopsis crispa)

Hittad på ett flertal substrat av bok och hassel i Allerums skog, Helsingborg 2015-11-29. Kantarellmusslingen är en signalart med medelgott signalvärde i regionen och indikerar god kontinuitet på tillgång av död ved. Rapporterad till Artportalen.

Blodvaxskivling (Hygrocybe coccinea)

Arten påträffades över ett ganska stort område söder om Kulla Gunnarstorps gods, Helsingborg 2015-10-18. I huvudsak bestod växtplatsen av öppna gräsmattor, dock i nära anslutning till skogsområden eller solitära ekar. I allt hittades 12 åtskilda grupper av fruktkroppar, troligtvis tillhörande olika… Fortsätt läsa →

Gul vaxskivling (Hygrocybe chlorophana)

Fruktkroppar påträffades i 6 avgränsande grupper strax söder om Kulla Gunnarstorps gods, Helsingborg 2015-10-18. Signalart men lågt signalvärde då pga växtplatsen. Rapporterad till Artportalen.    

Kantarellmussling (Plicaturopsis crispa)

Ganska rikligt förekommande på död ved av bok, ca 200 meter öster om Småryds naturreservat. Helsingborg 2015-11-21. Signalart, fynden är dock inte rapporterade till Artportalen.

Bläcksopp (Boletus pulverulentus)

Ett par fruktkroppar, troligtvis tillhörande ett mycel. Hittad på betesmark strax utanför bokskog i Kulla Gunnarstorps naturreservat, Helsingborg, 2015-10-10. Signalart, rapporterad till artportalen.

Ängsvaxskivling (Hygrocybe pratensis)

Ganska sparsamt förekommande på gräsmattor vid Kulla Gunnarstorp, Helsingborg, 2015-10-24. Signalart om påträffad i skogsmark, liksom övriga hagvaxskivlingar. Rapporterad till artportalen.

Vitvaxing (Hygrocybe virginea)

Noterad på två platser vid flera olika tillfällen, bland annat 2015-10-03 och 2015-10-24. Kulla Gunnarstorp, Helsingborg. Signalvärde om den påträffas i skogsmiljö. Rapporterad till artportalen.

Bittersopp (Boletus calopus)

10-12 fruktkroppar, troligtvis tillhörande ett mycel. Hittad på betesmark i bokskog, Kulla Gunnarstorps naturreservat, Helsingborg 2015-10-06. Mycket vacker svamp, kallas också skönfotad sopp vilket inte är svårt att förstå. Signalart, rapporterad till artportalen.

Blodsopp (Boletus luridiformis)

30-tal fruktkroppar hittade längs ravinen i nedre hagen på Kulla Gunnarstorp, Helsingborg 2015-09-27. Troligtvis ett flertal mycel. Arten har även noterats vid senare besök. Signalart, rapporterad till artportalen.

Oxtungssvamp (Fistulina hepatica)

Hittad i röthål på jätteek vid Kulla Gunnarstorp, Helsingborg. Rapporterad till artportalen 2015-09-27.

Fjällsopp (Strobilomyces strobilaceus)

Ett par fruktkroppar, troligtvis ett mycel. Hittad på nordvänd brant i bokskog intill en bäck. Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Rapporterad till artportalen trots vag positionering då arten inte rapporterats på lokalen tidigare.

Koralltaggsvamp (Hericium coralloides)

Koralltaggsvamp (Hericium coralloides). Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Ej rapporterad till artportalen.

Vedlavklubba (Multiclavula mucida)

Hittad på en gammal låga tillsammans med bl.a. Peltigera sp. Söderåsens nationalpark, 2015-09-19. Signalart samt rödlistad som sårbar (VU). Rapporterad till artportalen.

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑