2016-12-10

En hel del tid läggs just nu på två mobilappar: Signalarter och Strandfynd. I första skedet sker utvecklingen mot Android men båda kommer så småningom även till AppStore. När signalartsappen är helt färdigställd ska den täcka in alla signalarter inom kryptogamer och kärlväxter. Dock saknas det fortfarande bra artbilder på ganska mycket. Har du bilder på arter som inte finns med i appen och som du kan tänka dig att bidra med så kontakta mig på lars@salmonic.com.

Uppdateringar och feedback sker via appsidor på Facebook:

Signalarter >>

Strandfynd >>

Utöver dessa två appar jobbas det även med bestämningsappar för svampar och kärlväxter. Mer om det inom kort.