Sida 6 av 8

Platt fjädermossa (Neckera complanata)

Noterad på flera ställen i Skäralids dalgång, Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Signalart men ej rapporterad till Artportalen vid detta tillfälle.

Slåtterfibbla (Hypochaeris maculata)

Tillbakablick på en av sommarens turer.. Arten noterades strax öster om Hästhovamalen på Kullaberg 2015-06-27. Svårtillgängligt uppe på klipporna. Slåtterfibblan är rödlistad som sårbar (VU) och fyndet är rapporterat till artportalen (inom Skånes floraväkteri).  

Kulla Gunnarstorp 2015

Ett axplock bilder från höstens inventeringar på Kulla Gunnarstorp. En utförlig rapport med bestämda arter kommer att läggas ut i början på nästa år.  

Kantarellmussling (Plicaturopsis crispa)

Hittad på ett flertal substrat av bok och hassel i Allerums skog, Helsingborg 2015-11-29. Kantarellmusslingen är en signalart med medelgott signalvärde i regionen och indikerar god kontinuitet på tillgång av död ved. Rapporterad till Artportalen.

Trådbryum (Bryum moravicum)

Sparsam på bok i Allerums skog (Helsingborg), 2015-11-29. Varken rödlistad eller signalart, men såpass vacker att den kom med ändå.. Fler bilder från inventeringen: http://www.larssalomon.se/allerums-skog-20151129/ 

Glansfläck (Arthonia spadicea)

Riklig i Allerums skog (Helsingborg), 2015-11-29. Noterad på olika substrat men mest frekvent på klibbal. Signalart, rapporterad till Artportalen. Fler bilder från inventeringen: http://www.larssalomon.se/allerums-skog-20151129/

Rostfläck (Arthonia vinosa)

Lokalt riklig på gammal ek i Allerums skog (Helsingborg), 2015-11-29. Signalart, rapporterad till Artportalen. Fler bilder från inventeringen: http://www.larssalomon.se/allerums-skog-20151129/  

Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum)

Ganska rikligt förekommande i Allerums skog (Helsingborg), 2015-11-29. Signalart med lågt signalvärde i Skåne men rapporterad till Artportalen eftersom det ligger en avverkningsanmälan på området. På bilderna syns också Polytrichastrum formosum och Mnium hornum. Fler bilder från inventeringen: http://www.larssalomon.se/allerums-skog-20151129/

Allerums skog 20151129

Signalartsinventering p.g.a. avverkningsanmälan på östra delen av skogen (inkom 16/11 2015 till Skogsstyrelsen). Allerums skog ligger norr om Helsingborg och är en av Sveriges mest försurade skogar, dock finns kontinuiteten där vilket gör att det förekommer en hel del naturvårdsintressanta kryptogamer (och… Fortsätt läsa →

Västlig hakmossa (Rhytidiadelphus loreus)

Noterad på flera ställen i Skäralids dalgång. Söderåsens nationalpark 2015-09-19. Signalart, ej rapporterad till artportalen då positioner inte togs.  

Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum)

Besök i Småryds naturreservat och angränsande skog i norr (2015-11-21). Lokalen ligger strax väster om Berga industriområde i Helsingborg. Bland annat så hittades havstulpanlav Thelotrema lepadinum, glansfläck Arthonia spadicea, krushättemossa Ulota crispa, guldlockmossa Homalothecium sericeum, gammelgranslav Lecanactis abietina, vågig sidenmossa Plagiothecium… Fortsätt läsa →

Krushättemossa (Ulota crispa)

Besök i Småryds naturreservat och angränsande skog i norr (2015-11-21). Lokalen ligger strax väster om Berga industriområde i Helsingborg. Bland annat så hittades havstulpanlav Thelotrema lepadinum, glansfläck Arthonia spadicea, krushättemossa Ulota crispa, guldlockmossa Homalothecium sericeum, gammelgranslav Lecanactis abietina, vågig sidenmossa Plagiothecium… Fortsätt läsa →

Blodvaxskivling (Hygrocybe coccinea)

Arten påträffades över ett ganska stort område söder om Kulla Gunnarstorps gods, Helsingborg 2015-10-18. I huvudsak bestod växtplatsen av öppna gräsmattor, dock i nära anslutning till skogsområden eller solitära ekar. I allt hittades 12 åtskilda grupper av fruktkroppar, troligtvis tillhörande olika… Fortsätt läsa →

Gul vaxskivling (Hygrocybe chlorophana)

Fruktkroppar påträffades i 6 avgränsande grupper strax söder om Kulla Gunnarstorps gods, Helsingborg 2015-10-18. Signalart men lågt signalvärde då pga växtplatsen. Rapporterad till Artportalen.    

Kantarellmussling (Plicaturopsis crispa)

Ganska rikligt förekommande på död ved av bok, ca 200 meter öster om Småryds naturreservat. Helsingborg 2015-11-21. Signalart, fynden är dock inte rapporterade till Artportalen.

Getlav (Flavoparmelia caperata)

Ett par bålar hittades på ek strax norr om parkeringsplatsen vid Christinelunds ädellövskog, Helsingborg. 2015-11-15. Arten har tidigare varit rödlistad som CR men är numer betraktad som livskraftig. Den är dock fridlyst i hela landet.  

Småryd 20151121

Snabb genomgång av signalarter i Småryds naturreservat och angränsande skog i norr, lokalen ligger strax väster om Berga industriområde i Helsingborg. Bland annat så hittades havstulpanlav Thelotrema lepadinum, glansfläck Arthonia spadicea, krushättemossa Ulota crispa, guldlockmossa Homalothecium sericeum, gammelgranslav Lecanactis abietina, vågig… Fortsätt läsa →

Vätteros (Lathraea squamaria)

Söderåsens nationalpark 2014-03-31. Signalart.

Gulsippa (Anemone ranunculoides)

Söderåsens nationalpark 2014-03-31. Signalart och fridlyst.

Norrlandslav (Nephroma arcticum)

Noterad vid vandring i Drevfjällen. Riklig strax under trädgränsen i västra delen av reservatet, 2015-08-30. Signalart men har lågt signalvärde i fjällkedjan.      

Olivklotterlav (Zwackhia viridis)

Ett par bålar noterade vid basen på en bok i Nällåkraskogen, Helsingborg. 2015-11-15. Arten är varken signalart eller rödlistad men är tidigare listad som hänsynskrävande. Rapporterad till artportalen  

Bokvårtlav (Pyrenula nitida)

Lokalt riklig på bok i Nällåkraskogen, Helsingborg. 2015-11-15. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Rapporterad till artportalen.

Havstulpanlav (Thelotrema lepadinum)

Noterad på bok på två platser i Nällåkraskogen, Helsingborg. 2015-11-15. Signalart, rapporterad till artportalen.

Stiftklotterlav (Opegrapha vermicellifera)

Noterad som sparsam på ek i Christinelunds ädellövskog, Helsingborg. 2015-11-15. Ett område med mycket gamla träd och lång skoglig kontinuitet. Signalart och rödlistad som nära hotad (NT). Rapporterad till artportalen.

Gammelgranslav (Lecanactis abietina)

Noterad som lokalt riklig på bok i Nällåkraskogen, Helsingborg. 2015-11-15. Tidigare använd som signalart, rapporterad till artportalen.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2018 Lars Salomon — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑