Rössjön (nyckelbiotop) 20170114

Besök i nyckelbiotop N 752-1998 norr om Rössjön i Skåne. En hel del spännande arter noterades, bl.a. rosa lundlav (Bacidia rosella) [VU, S], lönnlav (Bacidia rubella) [S], stiftklotterlav (Opegrapha vermicellifera) [NT, S], orangepudrad klotterlav (Alyxoria ochrocheila) [NT], bokvårtlav (Pyrenula nitida) [NT, S], platt fjädermossa (Neckera complanata) [S], mussellav (Normandina pulchella) [S], glansfläck (Arthonia spadicea) [S], rostfläck (Arthonia vinosa) [S], guldlockmossa (Homalothecium sericeum) [S], olivklotterlav (Zwackhia viridis). Bland svamparna noterades bl.a. bokticka (Inonotus nodulosus). Sista bilden visar en angränsande granplantage som helt saknade naturvårdsarter.