Västersjön (nyckelbiotop) 20170122

Besök i nyckelbiotop N 293-1998 vid Svartabäcken norr om Västersjön. Mörkt, blött och kallt vilket försvårade jakten på intressanta lavar en hel del. Huvudsakligen hittades triviala arter men ett par naturvårdsarter blev det till slut: bokvårtlav (Pyrenula nitida) [NT, S], bokkantlav [NT, S], glansfläck (Arthonia spadicea) [S], västlig hakmossa (Rhytidiadelphus loreus) [S], vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum) [S], guldlockmossa (Homalothecium sericeum) [S]. Ett ytterligare urval bland noterade arter: olivklotterlav (Zwackhia viridis), zonlav (Enterographa zonata) på bark, citronticka (Antrodia xantha f.pachymeres), epålettsvamp (Panellus stipticus), bokticka (Inonotus nodulosus). Området kan eventuellt vara värt ett återbesök när det är bättre förhållanden.